Megvalósítás támogatása

A közgazdasági és IT ismeretek egyesítése révén teremtjük meg a leghatékonyabb választ cége sikereinek biztosításához. A megvalósítás során különböző szervezési módszertanokat a szervezetre szabva alkalmazzuk, azokat a vállalati célkitűzéseinek teljes mértékben alárendelve. A működés fejlesztésben üzleti fókusszal végezzük azokat a tevékenységeket, amelyeket szakértelmünk támogat, és segítünk ügyfeleinknek megtalálni azokat a partnereket, akik a hiányzó kompetenciákat behozzák közös projekt csapatunkba.

 

Üzleti elemzés - Business analysis

Egy nagyszerű ötlet sokszor igen elnagyolt és átfogó - a megvalósítás ugyanakkor az ötlet részleteinek átgondolását, kibontását igényli. A ördög a részletekben rejlik - szoktuk mondani. Az üzleti elemző feladata, hogy képes legyen az egyszerű felvetés minden részletének meglátására, az összefüggések feltárására, és kifejtésére. Ehhez gyakran több szakterület gyakorlati ismerete szükséges, melyeket jó kommunikációs készség, objektivitás és rendszerező képesség egészít ki. Az üzleti elemzés alapozza meg a hatékony és eredményes megvalósítást. Szakértőink komoly tanácsadói és szervezői tapasztalattal állnak rendelkezésére, hogy ötleteiből sikeres üzlet születhessen!


Rendszerszervezés

A folyamatok és az IT fejlesztés között a rendszerszervezés teremt kapcsolatot. A rendszerszervező feladata, hogy a tervezett és részletesen kidolgozott üzleti funkció a cég architektúrális elvárásainak megfelelően, és az IT rendszerekben rejlő lehetőségek optimális kihasználásával kerüljön megvalósításra. Rendszerszervezéssel foglalkozó kollégáink nagyszámú projekt és szervezeti tapasztalattal, fejlett problémamegoldó képességgel támogatják ügyfeleink munkáját.


Architektúra tervezés és menedzsment

A megvalósítás fontos lépése a megtervezett üzleti folyamatok számítástechnikai környezetbe való elhelyezése. A magas szintű (enterprise) topológia tervezéstől, az alkalmazás és integrációs architektúra kérdéseinek megválaszolásáig - IT architekt kompetenciával segítjük cége technológiai és üzleti elvárásait kielégítő IT rendszerek kialakítását. Szakértőink mind a dobozos, mind az elosztott rendszerek terén komoly szakmai ismeretekkel rendelkeznek. Topológiai kérdések, tervezés és módszertani feladatok, környezeti és programnyelvi kompetenciák mentén segítjük ügyfeleinket a fejlesztések megvalósulásában.

 

Tesztelés

Egy új informatikai rendszer bevezetése során elengedhetetlen, hogy az éles indulást megelőzően alapos teszt folyamaton essen át az új rendszer. Abban szinte biztosak lehetünk, hogy minden szoftverben van hiba, hiszen azt emberek fejlesztik, akik hibázhatnak. A tesztelés során meg kell győződni arról, hogy minden kívánt funkció működik, hogy minden kapcsolódó rendszerrel gördülékeny a kommunikáció, és minden szükséges adat rendelkezésre áll-e az új környezetben. Van, amikor egy feltárt hiba tolerálható, és sok esetben nem az. A cél, hogy a tesztelési folyamat után ne maradjon a tervezett üzleti működést akadályozó hiba az elkészült fejlesztésben: kidolgozzuk a tesztelés módszertanát és lefutását, megtervezzük a tesztelés menetét, eszköz szükségletét, végrehajtását és a tesztelést követő értékelés módját, végrehajtjuk a tervek szerint a részletes komponens-, integrációs-, rendszer-, és átvételi teszteket valamint értékeljük a tesztek eredményeit, és javaslatot teszünk a változtatásokra és a hiányzó funkciókra.

 

Minőségbiztosítás és audit

Az ellenőrzés a működés alappiláre. A vezető számára a kontroll a vállalat stabil működésének, fejlődésének, hosszú távú eredményességének záloga. Szakértőink nagy tapasztalattal rendelkeznek projekt minőségbiztosítások lefolytatásában, szabályozási rendszerek kialakításában, adatvédelmi (GDPR) és IT (CISA) audit végrehajtásában.

 

Független minőségbiztosítási szereplőként hatékonyan tudjuk támogatni a cég tevékenységét. A feltárt hiányosságok kezelésére komplex, hatékony és ügyfélbarát szervezési megoldást tudunk biztosítani. 

 

Projektmenedzsment

Minden cég működésében elérkezik az idő, amikor alaptevékenységétől eltérő, mindennapi működésébe nem illeszthető feladatot kell megoldania, mint az informatikai rendszerbevezetések, a folyamatjavítások, a szervezeti átalakítások, a fúziók. Ugyanakkor a cég számára létszükséglet, hogy a nagy átalakítások idején is gördülékenyen működjön, ugyanolyan minőségben szolgálja ki ügyfeleit, mint korábban. Ezekben az esetekben megkerülhetetlen, hogy működésébe beépítse a projektmenedzsment által használt eszközöket. A projektmenedzsment támogatás keretében

  • megtervezzük és folyamatosan kontrolláljuk a projekt terjedelmét, kockázatait, a vállalt feladatokat a felmért és elemzett ügyféligények szerint.
  • megtervezzük a projekt végrehajtásához szükséges időt, és részletesen ütemezzük a feladatokat, és a leszállítandókat. 
  • megtervezzük és folyamatában is ellenőrzésünk alatt tartjuk a projekt költségvetését. 
  • biztosítjuk, hogy a projekt mindig az ügyfél által elvárt módon és minőségben kerüljön leszállításra - mind a szakmai tartalom, mind az alkalmazott módszertan az ügyfél számára értéket képviseljen.
  • gondoskodunk arról, hogy a résztvevők komfortosabban éljék meg az átmenetet az aktuális (szervezeti) működésből úgy, hogy megtalálják értékteremtő helyüket az új működésben is. 
  • erőforráshiánnyal küzdő projekteknek támogatást nyújtunk a sikeres végrehajtáshoz.
info@skka.hu