A jövőért

A jövő formálásában, a fejlődésben egyetemleges felelőssége van minden vállalkozásnak. A felelősség fogalma vállalatunk számára a megbízható gazdálkodást, a felelős foglalkoztatást és a társadalomban való tevékeny szerepvállalást jelenti.

  • Cégünk úgy végzi tevékenységét, hogy annak során figyelembe veszi munkavállalói, ügyfelei, más partnerei és a környezete érdekeit is.
  • Szolgáltatóként nagy hangsúlyt fektetünk az etikus és átlátható működésre.
  • Munkáltatóként egészséges munkakörülményeket biztosítunk, és törekszünk arra, hogy környezetünket minél jobban megóvva végezzük tevékenységünket.

Fontosnak tartjuk, hogy az általunk megtermelt értékből visszajuttassunk egy részt a társadalomnak. Erőnkhöz mérten minél többet teszünk az egészséges és művelt gyermekekért, mivel megítélésünk szerint hazánk jövőjét tekintve ez az egyik meghatározó kérdés napjainkban.

 

2015-ben és 2016-ban a JóLélek Műhely Egyesületet támogattuk.

A JóLélek Műhely egy fiatal egyesület a Zemplénben. Helyben élő gyerekekkel foglalkozó szakemberek hozták létre, látva azt az esélyegyenlőtlenséget, ami ezekben az elmaradott kistérségekben élő gyermekeket nevelő rászoruló családok életének kilátástalanságából, több generációt érintő szegénységből fakad. Rászoruló családokat szólítanak meg, rendszeresen közös családi programokat szerveznek. Egy év alatt kb. 30 családdal kerülnek kapcsolatba. Segítenek a gyerekeknek a tanulásban sikereket elérni, tanítják tanulni a szülőket is, illetve támogatják őket a munka világába visszakapcsolódni.

 

2014-ben az ATTIKA Lakásotthont támogattuk.

A lakásotthonban tizenkét állami gondozott gyermek él családias környezetben, szeretetteljes légkörben. Az otthon alapfeladatai ellátásán kívül az itt nevelkedő gyermekek és fiatalok számára támogató közösséget, biztos hátteret jelent a mindennapokban. Támogatásunk célja az otthon lakói angolnyelv-tanulásának elősegítése volt. Úgy ítéltük meg, hogy az itt felnövő gyermekek számára kulcskérdés a nyelvtudás. A felnőttkort elérve biztos családi háttér nélkül, friss munkavállalóként sokkal jobb esélyük lesz megfelelő megélhetést nyújtó jövedelemre szert tenniük, ha nyelveket beszélnek.

 

2013-ban a Peter Cerny Alapítványt támogattuk.

A koraszülött-mentésben úttörő szerepet játszó 25 éve folyamatosan végzett tevékenysége során több mint 59 ezer babának segített. A mozgó intenzív osztályként működő speciális rohamkocsi nemcsak a legmagasabb technikai, hanem a humánus gyógyítás lelki feltételeit is biztosítja a gyakran csak 500-600 gramm súlyú babáknak a méltó emberi túlélés reményével. Támogatásunkkal tevékenységük ellátását segítettük.

 

 

info@skka.hu